محصولات وارداتی

آمونیاک متر

آلومینیم متر

فسفات متر رنج بالا

اسپکتروفتومتر به رنج 325 تا 1000 نانومتر

پ هاش متر قلمي هانا

دوش وچشم شوي ايستاده

چشم شور روميزي پرتابل

حمام اولتراسونیک به حجم 5.7 لیتر به همراه سینی مشبک

پلاريمتر

اكسيژن متر كمپاني SCT امريكا

پ هاش متر كمپاني SCT امريكا

پ هاش متر پرتابل كمپاني SCT امريكا

رفراكتومتر روميزي

رفراكتومتر دستي

اندازه گيري شوري

ترازوي ديجيتال

مولتي متر قلمي هانا

انواع پ هاش متر روميزي

سينك سراميكي ضداسيدوباز

محلول های بافر هانا

پ هاش متر پرتابل هانا

كنترلر هاي صنعتي هانا

حمام التراسونيك كمپاني ELMA آلمان

پ هاش روميزي هانا

شیرآلات آزمایشگاهی

كنداكتيويمتر مدل EC214 هانا

سختي سنج قلمي هانا

او آر پي قلمي كمپاني SCT امريكا

سختي سنج قلمي كمپاني SCT امريكا

شیرآلات آزمایشگاهی

انواع ترازوكمپاني METTLER سويس

پ هاش متر مخصوص خاك وموادغذايي كمپاني SCT امريكا

انواع هات پليت صفحه گردوسراميكي كمپاني IKA آلمان