لیست پروژه ها

 
لیست پروژه های انجام شده توسط شرکت شیما
ردیف نام موسسه
1 دارو سازی رامین
2 لابراتوآرهای جی
3 دارو سازی کوثر
4 کارخانه شیر پاک
5 کارخانه سم سازی جهاد سازندگی
6 صنایع مخابرات
7 دنیای لبنیات
8 صنایع سیاه
9 شرکت درخشان ایران
10 شرکت فاز دارو
11 اداره خاکشناسی خوزستان (2 فقره)
12 دارو سازی شهید فقیهی
13 سازمان دامپزشکی کشور (2 فقره)
14 دانشکده الزهرا
15 مرکز آموزش جهاد

لیست پروژه های انجام شده توسط شرکت شیما
ردیف نام موسسه
16 مجتمع فولاد مبارکه (بیش از 10 فقره)
17 شرکت سرم سازی ثامن
18 دانشگاه علوم پزشکی لرستان
19 شرکت کف داروگر
20 شرکت تولیدی ایران شرکاء
21 شرکت شیر آلات بهداشتی
22 شرکت کرمانیت
23 کاغذ سازی لطیف
24 کارخانه دارو سازی شهر دارو
25 ایران رادیاتور
26 ایران پادنگ
27 انرژی اتمی ( چند مرحله)
28 شرکت پایدام شرکت فلور اسپار
29 شرکت فلور اسپار
30 شرکت کاوش یار

 
لیست پروژه های انجام شده توسط شرکت شیما
ردیف نام موسسه
31 شرکت پروتئین ایران
32 کاشی ساوه
33 مرکز کشاورزی یاسوج
34 شرکت تولی پرس
35 شرکت سیلیس البرز
36 شرکت ساختیران
37 شرکت سنوس جیرفت
38 دانشگاه شهید بهشتی
39 شرکت کیوان
40 کارخانه پارس سولفیت
41 شرکت آرد یوسان
42 لوکومتیو سازی کرج
43 سازمان آب و فاضلاب اردبیل
44 سازمان حفاظت نباتات یاسوج
45 آلمنیوم پارس
 
 
لیست پروژه های انجام شده توسط شرکت شیما
ردیف نام موسسه
46 درمانگاه جواد الائمه
47 بیمارستان رامتین
48 مجتمع دارویی کرمان
49 آزمایشگاه دکتر اکبری
50 شرکت دخانیات گیلان
51 دبستان عدالت
52 شرکت ملی نفت ایران
53 دانشگاه شهید بهشتی (پژوهشکده گیاهان دارویی )
54 شرکت مهندسی کیمیاگران صنعت روز
55 شرکت بلورین ارومیه
56 منطقه آزاد چابهار
57 آب و فاضلاب بندر گناوه
58 شرکت توربین دار
59 آب و فاضلاب روستایی تنکابن
60 آلمنیوم پارس
 

 
لیست پروژه های انجام شده توسط شرکت شیما
ردیف نام موسسه
61 شرکت الیاف
62 شرکت سیاس مهر
63 کترینگ فرودگاه مهر آباد
64 دانشگاه علوم پزشکی تهران ( دانشکده ابوریحان)
65 دانشگاه علوم پزشکی تهران ( دانشکده داروسازی)
66 آب و فاضلاب برازجان
67 آب و فاضلاب بوشهر
68 کارخانه چینی بهداشتی مینا
69 دانشگاه علوم پزشکی تهران ( دانشکده پزشکی)
70 دانشگاه علوم پزشکی تهران ( آزمایشگاه ژنتیک - دانشکده پزشکی)
71 مرکز تحقیقات برنج گیلان
72 تحقیقات فن آوری
73 ستاد مشترک
74 چوب و کاغذ مازندران
75 نان تنور
 
لیست پروژه های انجام شده توسط شرکت شیما
ردیف نام موسسه
76 اداره فروش دارو هلال احمر
77 شرکت شیمیایی بهداد
78 شرکت تیمار بیجه
79 مرکز رشد فراورده های دارویی
80 بهداری نزاجا ( آزمایشگاه مرکزی)
81 دانشگاه شهید بهشتی (دانشکده لیزر)
82 شرکت پاک آب سبلان
83 دانشگاه زنجان ( دانشکده کشاورزی)
84 بهداشت و درمان نزاجا
85 شرکت گسترش دارویی ایران
86 دانشگاه افسری امام علی
87 شرکت سرم سازی رازی ( بیش از 10 فقره )
88 بیمارستان 502 ارتش ( بیمارستان صیاد شیرازی)
89 شرکت  اسیوتا
90 شرکت فرافن تشخیص

لیست پروژه های انجام شده توسط شرکت شیما
ردیف نام موسسه
91 پاک آب سبلان
92 شرکت پتروشیمی اسپک SPEC
93 شرکت قطران گل
94 بیمارستان کسری
95 دکستروز ایران
96 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان (چند فقره)
97 پترو شیمی جم
98 دانشگاه شهید بهشتی ( دانشکده علوم بخش تحقیقات )
99 شرکت کیمیا ارس
100 بیمارستان امام خمینی ( آزمایشگاه ضایعات غیر نخاعی )
101 دانشگاه علوم پزشکی (دانشکده پیرا پزشکی )
102 شرکت کیمیا صنعت روز
103 بیمارستان امام خمینی ( بخش کانسر )
104 شرکت درسا دارو
105 دانشگاه علوم پزشکی ( واحد بین المللی کیش)
لیست پروژه های انجام شده توسط شرکت شیما
ردیف نام موسسه
106 دانشگاه صنعتی شریف ( دانشکده متالوژی)
107 دانشگاه علوم پزشکی تهران ( دانشکده پزشکی)
108 بیمارستان لقمان
109 کمیته امام خمینی اراک
110 شرکت تام ایران خودرو
111 بیمارستان امام خمینی ( آزمایشگاه اورژانس)
112 شرکت پارس روس
113 دانشکده فناوری هاینوین پزشکی
114 آرمان تندرست
115 بیمارستان کسری
116 دانشکده پزشکی فارمالوژی
117 مرکز آموزش عالی امام خمینی
118 شرکت سی گل
119 آزمایشگاه آرین
120 کسری شیمی
 

لیست پروژه های انجام شده توسط شرکت شیما
ردیف نام موسسه
121 شرکت صنایع رنگ پارس
122 شرکت رهرا
123 وزارت راه و ترابری بوشهر
124 شرکت پر آسمان
125 دانشکده آزاد تهران مرکز ( دانشکده پزشکی )
126 حلوا شکری عقاب
127 شرکت دارو آرین نوین
128 شرکت گرانول معصوم
129 شرکت دارو سازی اسوه
130 بیمارستان خانواده
131 بیمارستان رازی
132 شرکت جهش طب
133 مرکز علوم و فنون لیزر ایران
134 شرکت گرماب شیمی
135 دانشگاه تهران ( دانشکده جنین شناسی )
لیست پروژه های انجام شده توسط شرکت شیما
ردیف نام موسسه
136 بیمارستا 504 ارتش
137 شرکت به آب زیست
138 مرکز معاینات 661 ارتش
139 بیمارستان 553 ارتش قزوین
140 شرکت انیسان
141 آزمایشگاه زند
142 دانشگاه آزاد مشهد
143 شرکت رز فارمد
144 بیمارستان امام خمینی
145 دانشگاه علوم پزشکی تهران (گروه آناتومی )
146 بیمارستان شهید دکتر قاضی سنندج
147 مرکز رشد واحد های دارویی
148 دانشگاه تهران ( دانشکده داروسازی )
149 بیمارستان هاجر
150 درمانگاه صدر
 

 
لیست پروژه های انجام شده توسط شرکت شیما
ردیف نام موسسه
151 شرکت فراوری مواد معدنی ایران
152 دانشگاه آزاد واحد خرم آباد
153 شرکت اکسیر نوین ایرانیان
154 شرکت شیمیایی دارویی باران
155 شرکت پترو شیمی پارس جنوب
156 بیمارستان شهید گنجی برازجان
157 شرکت رادیان نو آور
158 دانشکده داروسازی اردبیل
159 شرکت پادیاب طب
160 شرکت زاهدین
161 شرکت ادونیس
162 دانشکده بهزیستی
163 دانشکده پزشکی علوم پزشکی تهران
164 شرکت شار پرتو ایرانیان
165 شرکت زیست تخمیر